อาคารเรียนใหม่

างอาคารเรียนใหม่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติิม...

การก่อสร้างหลังคาโดม

การก่อสร้างหลังคาโดม

อ่านเพิ่มเติิม...

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติิม...

อาคารห้องธุรการ

การปรับปรุงอาคารห้องธุรการ

อ่านเพิ่มเติิม...

งานงบประมาณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอำนาท เหลือน้อย

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แผนที่โรงเรียนอนุบาลลานสัก

พิมพ์